ПРОДУКТИ

...

Висок печат тип LETTERPRESS - позволява печат на ламинатно фолио с UV мастила
за изработка на туби с различна вместимост за хранително-вкусовата и козметична промишлености.
Студен печат-възможност за нанясяне на едноцветен печат/gold, silver, red/  и др.