За нас

About usФирма "СТС Принт" АД - гр. Габрово работи в областта на флексопечата от 1999 г. и е фактор на пазара на гъвкави опаковки в България. Разполага с пълно оборудване за разработка и производство (от идеен проект до готова продукция) на едно-, дву- и многослойни опаковки.

В състояние е да задоволи предпочитанията и потребностите на производителите на хранителни продукти, захарни и сладкарски изделия, изделия на химическата, фармацевтичната, парфюмерийната и млечна промишлености.

Голяма част от водещите фирми от тези браншове от страната и чужбина са дългогодишни наши клиенти.

 

Нашите ценности:

Прецизен печат и високо качество на продукцията.

За да предоставяме на клиентите си изделия, които да задоволяват напълно техните потребности е необходимо качеството да бъде най-важният ни приоритет.

Качествени суровини. Фирмата работи изцяло с висококачествени материали и консумативи на водещи европейски фирми.

Квалифициран екип и доказан професионализъм - Персоналът е основната двигателна сила на нашето развитие. Той формира нашия престиж и жизнеспособност.

Ефективното и всеотдайно използване и развитие на уменията на персонала е основно изискване в нашата работа.

Постоянен качествен контрол - осъществяване на повсеместен контрол по всички звена на производствения процес и по всички операции.

Обслужване на клиентите - Клиентът трябва да фокусира всички наши усилия, защото той е източникът на нашето съществуване.

Партньорство - Необходимо е да се поддържат постоянно взаимоизгодни отношения с всички делови партньори.

Непрекъснато усъвършенстване - Всичко което правим днес можем да правим още по добре утре.

 

Следвайки поставените цели пред фирмата, през 2009г. влезе в експлоатация нова 8 - цветна печатна машина “Primaflex”, напълно окомплектована с всички новости (тип „gear less”) на фирмата “Windmöller&Hölscher” – Германия, с ширина на печатаемото поле – 1000 мм. Постига се перфектен печат и отлична визия, препокриваща над 90 % ротогравюрата. Машината е снабдена с компютърно управление и видео контрол на производствения процес.

Mодерната машина е последно технологично поколение и с нейното закупуване и пускане в експлоатация фирмата се нарежда в първата тройка на флексопечатниците в България. Доставенa е с финансовата подкрепата на Европейския Съюз и Република България, Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.

 

Фирмата е сертифицирана по международния стандарт за качество ISO 9001:2008 Политиката по качеството е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване законите и нормативните документи съобразно стандарта.

"СТС Принт" АД е изключителен търговски представител за България на „Romer”, производител на мастила и „Laner” – производител на лакове за печат.